ਤਾਪਮਾਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੈਂਬਰ

ਲਾਕ ਲਾਈਫ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਕਠੋਰਤਾ ਟੈਸਟਰ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਰਨੇਟਰ

ਚਤੁਰਭੁਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ

ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ

ਲੂਣ ਸਪਰੇਅ ਟੈਸਟਰ

ਲਾਈਫ ਟੈਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰੋ

ਕੰਪਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ